Prestatiemanagement systeem

Wilt u de productiviteit, motivatie en prestaties van uw werknemers verbeteren? Wij helpen u bij het ontwerpen en implementeren van een effectief prestatiemanagement systeem.

Het belang van een effectief prestatiemanagement systeem

Prestatiemanagement systemen zijn cruciaal in het proces waarin sturing van de organisatie plaatsvindt door het systematisch vaststellen van missie, strategie en doelstellingen van de organisatie, deze vervolgens te vertalen naar alle organisatieniveaus en meetbaar te maken door rapportages van kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren. Daarnaast hebben ze grote invloed op de productiviteit, effectiviteit, motivatie en prestaties van alle werknemers binnen een organisatie.

De ontwikkeling van een effectief prestatiemanagement systeem

Tijdens de ontwikkeling van een effectief prestatiemanagement systeem wordt er gekeken naar een aantal factoren:

  • Huidige situatie. Het startpunt om de sterke en zwakke punten van het huidige prestatiemanagement systeem te bepalen is een grondige analyse van de huidige situatie. Deze worden vastgesteld middels zowel kwalitatieve interviews als kwantitatieve analyses van vragenlijsten.
    Tevens wordt er gekeken naar verschillende organisatorische factoren die invloed hebben op de effectiviteit van het prestatiemanagement systeem zoals de werkprocessen binnen de organisatie en de interactiepatronen tussen de verschillende afdelingen en teams. 
  • Ontwerp. Vervolgens wordt er bepaald hoe het prestatiemanagement systeem aangepast kan worden of welk nieuw prestatiemanagement systeem vereist is om de huidige problemen op te lossen en de prestaties van de werknemers te verbeteren.
  • Implementatie. Tot slot begeleiden wij u bij de implementatie van de oplossing om het potentieel van het nieuw ontworpen systeem te realiseren. Hier wordt onder andere gekeken naar een communicatie plan, manieren om om te gaan met weerstand en het meten van de voortgang van de implementatie. 

Aan het einde van het project heeft u een advies, een concrete aanbeveling om het prestatiemanagement systeem van uw organisatie te verbeteren.

Wilt u advies over de ontwikkeling van een effectief prestatiemanagement systeem?

Neem dan gratis en vrijblijvend contact met ons op voor een verkennend gesprek!