Predictive Data Analytics

Bent u benieuwd wat er gaat gebeuren met uw organisatie? Wij creëren een model dat accurate voorspellingen voor uw organisatie uitvoert.

Het belang van Predictive Data Analytics voor uw organisatie

Predictive Data Analytics helpt uw organisatie om toekomstige gebeurtenissen te evalueren door het verleden te analyseren. Tevens worden de effecten van keuzes op uw organisatie voorspeld of worden de toekomstige prestaties van uw bedrijf voorspeld op basis van huidige en historische data. Door deze voorspellingen kunnen er op data gebaseerde beslissingen genomen worden om uw bedrijven optimaal te laten presteren.

Onze aanpak van Predictive Data Analytics

Predictive Data Analytics bestaat grofweg uit vijf fases:

  • Verzamelen en ordenen. In deze fase wordt de bestaande data verzameld en geordend. Hierdoor wordt een dataset gecreëerd die vervolgens geanalyseerd kan worden geanalyseerd.
  • Analyseren. De dataset wordt vervolgens geanalyseerd aan de hand van verschillende Data Analytics methodes die aansluiten bij de desbetreffende dataset en het vraagstuk van uw organisatie.   
  • Resultaten evalueren. Door middel van deze analyses worden patronen in de dataset geïdentificeerd. Vervolgens worden deze patronen geïnterpreteerd en gevisualiseerd. Op deze manier worden verandering opgemerkt die binnen uw organisatie zijn opgetreden.  
  • Verklaren van patronen en veranderingen. Nadat er patronen en veranderingen geïdentificeerd zijn, is het van belang dat er oorzaken gekoppeld worden aan deze bevindingen.
  • Modeleren. Er wordt een model gecreërd dat accurate voorspellingen voor uw organisatie kan uitvoeren. Op basis van de eerder uitgevoerde analyses en de daaruit voortvloeiende patronen, kan er een model gecreëerd worden dat het effect en de impact van keuzes op organisatie voorspelt. 

Aan het einde van het project worden deze componenten samengevoegd en is uw organisatie in staat om het effect van keuzes te voorspellen aan de hand van het gecreëerde model.

Wilt u weten hoe wij uw organisatie ondersteunen met het uitvoeren van Predictive Data Analytics?

Neem dan gratis en vrijblijvend contact met ons op voor een verkennend gesprek!