MVO projecten

Wilt u weten hoe uw onderneming economische prestaties kan behalen met respect voor de sociale kant en binnen de ecologische randvoorwaarden? Wij leveren hier oplossingen voor.

Het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voor uw organisatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen draait om het behalen van economische prestaties (Profit) met respect voor de sociale kant (People) en binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet). Dit wordt bereikt door in de bedrijfsvoering rekening te houden met klimaatneutraliteit, circulariteit, inclusiviteit en/of eerlijke ketens. Op deze manier onderneemt een bedrijf toekomstbestendig en voldoet het aan de vraag naar duurzame producten en diensten. Bovendien leidt dit tot beter gemotiveerde medewerkers en dus een hogere arbeidsproductiviteit.  

De ontwikkeling van een MVO strategie

Een MVO strategie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Onderzoeksfase. In deze fase bekijken we de huidige situatie, verbeterpunten en doelen van het bedrijf.
    - Huidige situatie en verbeterpunten: We stellen vast hoe de organisatie er op dit moment voor staat en identificeren de grootste punten van verbetering.
    - Doelen: De ambities van het bedrijf is één van de belangrijkste factoren in het opstellen van een MVO strategie. Waar wil het bedrijf over 1 jaar of over 5 jaar staan? Uiteindelijk komt het neer op: Welke doelstellingen wil je met deze MVO strategie bereiken? 
  • MVO strategie. De verduurzaming strategie is de hoe-vraag in het MVO traject. Hoe gaan we de MVO doelstelling bereiken? Hoe kunnen we dit op een kostenefficiënte manier bereiken? Tevens wordt er gekeken naar de klimaatneutraliteit, circulariteit, inclusiviteit en/of eerlijke ketens. Hier wordt echter ook rekening gehouden met de lange termijn winstgevendheid van de potentiële oplossingen.  
  • Analyseren en bijsturen. In het natraject zullen wij de resultaten analyseren en waar nodig de strategie en middelen aanpassen. Hoe werkt de strategie en welke middelen doen het goed? Een kritische blik na het implementeren van een MVO strategie is cruciaal in het succes van de MVO strategie van een bedrijf.  

Aan het einde van het project worden deze componenten samengevoegd en heeft u een advies, een concrete strategie om uw organisatie maatschappelijk verantwoord te laten ondernemen. 

Wilt u weten hoe wij uw organisatie ondersteunen met het opstellen van de MVO strategie?

Neem dan gratis en vrijblijvend contact met ons op voor een verkennend gesprek!