Marktanalyse

Wilt u graag met uw product of dienst naar een nieuwe binnenlandse of buitenlandse markt? Student Consultant brengt deze markten voor u in kaart middels een marktanalyse.

Het belang van een marktanalyse

Een marktonderzoek verkent de branche, de eigen potentie, de toekomstige klant en de concurrentie om een weloverwogen besluit te maken om een markt al dan niet te betreden. 

Voor startende ondernemingen, of bestaande ondernemingen die overwegen om een nieuwe branche in te gaan, zijn de volgende marktonderzoeken relevant.

  • Brancheonderzoek. Het brancheonderzoek geeft informatie over de slagingskans van een bedrijf in een nieuwe branche door te onderzoeken waarom bepaalde bedrijven succesvol zijn en te achterhalen of je met jouw bedrijf iets toe kunt voegen aan de bestaande branche.
  • Klantonderzoek. Het klantonderzoek analyseert je (toekomstige) klanten om te bepalen wie je doelgroep is, tot welk doelgroepsegment deze klanten behoren en wat je moet doen om ze te bereiken.
  • Concurrentieonderzoek. Het concurrentieonderzoek borduurt voort op het brancheonderzoek door je kennis van de concurrent te verfijnen om deze vervolgens in je eigen voordeel te gebruiken.

Voor bestaande ondernemingen zijn er een aantal andere marktonderzoeken ook relevant:

  • Klanttevredenheidsonderzoek. Een klanttevredenheidsonderzoek kan gaan over een specifiek product of dienst, maar ook over meer algemene zaken. De informatie die hieruit volgt is de basis voor toekomstige verbeteringen van de organisatie.
  • Naamsbekendheidsonderzoek. Een naamsbekenheidsonderzoek stelt vast hoeveel consumenten jou bedrijf, of je concurrenten, daadwerkelijk kennen. De informatie die hieruit volgt is de basis voor verbeteringen van het marketingplan.
  • Imago-onderzoek. De uitgangspunten van een imago-onderzoek zijn identiteit en het gewenste beeld van de onderneming De informatie die hieruit volgt is de basis om jouw bedrijf van haar concurrenten te onderscheiden.

De ontwikkeling van een marktanalyse

Tijdens de ontwikkeling van een marktanalyse wordt er de bovenstaande componenten gekeken die relevant zijn voor het desbetreffende probleem. Daarnaast wordt er ook onderzoek gedaan naar:

  • Toetredingsdrempels. De aanwezigheid van hoge opstartkosten of andere obstakels om een markt te betreden voor een bedrijf zorgen er soms voor dat het erg lastig om toe te treden tot een nieuwe markt. 
  • Macro-omgeving. Het is ook van belang om ook de sociale, technologische, economische, en politieke factoren op macro-omgevingsniveau in kaart te brengen.

Aan het einde van het project worden deze componenten samengevoegd en heeft u een advies om een markt al dan niet te betreden.

Wilt u weten hoe wij u verder kunnen helpen met een gedetailleerde marktanalyse?

Neem dan gratis en vrijblijvend contact met ons op voor een verkennend gesprek!