Marketingplan

Wilt u weten hoe u de maximale opbrengst uit uw product of dienst kunt halen? Wij ontwerpen hiervoor een optimaal marketingplan.

Het belang van een marketingplan

Het marketingplan is de kern van je strategie. Het geeft aan hoe jij jouw gestelde doelen gaat bereiken, op welke termijn en met welke middelen. Marketing is de manier om jouw product of dienst bij de afnemer of de klant te krijgen. Daar moet over nagedacht worden en een strategie voor komen; kortom een marketingplan. Eenmaal opgeleverd is het plan de drijvende kracht om personeel enthousiast te krijgen en eventuele investeerders over de streep te halen. 

De ontwikkeling van een marketingplan

Een marketingplan bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Onderzoeksfase. In deze fase bekijken we de situatie, omgeving en doelen van het bedrijf.
    - Organisatie: Het startpunt om voor het vaststellen van de huidige situatie van een organisatie. Hieruit volgen haar sterke en zwakke punten zowel intern als extern. Dit geeft inzicht in de vaardigheden van een organisatie om bepaalde strategische richting na te streven.
    - Doelgroepen: Welke doelgroepen sluiten het meest aan bij uw product en/of dienst? Wat zijn de kenmerken van deze doelgroepen? Een belangrijk onderdeel van de doelgroep analyse zijn de behoeften en wensen van de doelgroep. Als we dit weten, kunnen we hierop inspelen bij het maken van een marketing plan.
    - Doelen: De ambities van het bedrijf is één van de belangrijkste factoren in het opstellen van een marketingplan. Waar wil het bedrijf over 1 jaar of over 5 jaar staan? Uiteindelijk komt het neer op: Welke doelstellingen wil je met dit marketingplan bereiken? 
  • Marketingstrategie. De marketingstrategie is de hoe-vraag in het marketingplan. Hoe gaan we de marketingdoelstelling bereiken? Hoe gaan we de markt benaderen? Afhankelijk van de doelstelling bepaal je een marketingstrategie. 
  • Marketingbudget. Het budget is een cruciaal onderdeel van een marketingplan. Er zijn verschillende methoden om een marketingbudget vast te stellen. Wij zullen de beste methode bepalen en het hieruit volgende budget optimaal gebruiken.
  • Analyseren en bijsturen. In het natraject zullen wij de resultaten analyseren en waar nodig de strategie en middelen aanpassen. Hoe werkt de strategie en welke middelen doen het goed? Een kritische blik na het implementeren van een marketingplan is cruciaal in het succes van de marketing van een bedrijf.  

Aan het einde van het project worden deze componenten samengevoegd en heeft u een advies, een concreet marketingplan om de maximale opbrengst uit uw product of service te halen.

Wilt u weten hoe wij u verder kunnen helpen met een op maat gemaakt marketingplan?

Neem dan gratis en vrijblijvend contact met ons op voor een verkennend gesprek!