Samenwerking in interdisciplinaire teams bij Student Consultant, hoe doen we het en wat levert het op?

07-10-2021

Wanneer verschillende mensen samenwerken dan spreekt men van een samenwerking in teams. Om het optimale uit een team te halen is het belangrijk om consultants met diverse achtergronden in een team te plaatsen. Deze diversiteit kan voortkomen uit verschillende aspecten, bijvoorbeeld geslacht en etniciteit, maar ook verschillen in studieachtergronden. Een team dat bijvoorbeeld bestaat uit teamleden met verschillende studieachtergronden is blootgesteld aan verschillende informatie, kennis en situaties. Zo hebben we binnen Student Consultant onder andere bedrijfskundigen, (toegepaste) wiskundigen en data science studenten. Deze diversiteit van studieachtergronden vergroot het vermogen van het team om complexe problemen op te lossen. De groepsprestaties worden verbeterd omdat er unieke en creatieve oplossingen worden bedacht en uitgevoerd. Daarnaast kan er in een divers team van elkaar geleerd worden. Wanneer er als een team samengewerkt wordt geeft ieder teamlid verschillende en unieke kennis door aan mede teamleden. Ten slotte, geeft samen werken in een team met verschillende studieachtergronden de kans om elkaar uit te dagen, vastgeroeste denkwijzen te overwinnen en de teamprestatie te verbeteren. Wil je ook het beste uit je samenwerking halen? Kies dan voor een divers team in geslacht, etniciteit en studieachtergrond.

Steyn, Thimo en Gauthier ondersteunen samen het actuariaat van AZL en ervaren de voordelen van hun diverse profielen als volgt: "Door onze verschillende achtergronden kunnen we efficiënter werken en veel van elkaar leren. Zo is Steyn reeds bekend met de actuariële rekenmodellen die we gebruiken, heeft Thimo door zijn kennis van programmeren een belangrijke rol in het coderen van de nieuwe modellen, terwijl Gauthiers financiële achtergrond van pas komt wanneer we de ontwikkelingen van de financiële risico's moeten onderbouwen. Daarnaast houden we elkaar scherp door onze diverse karakters; zo is de één vooral op zoek naar manieren om ons werk makkelijker/efficiënter te maken, terwijl de ander extra aandacht vraagt voor de presentatie ervan."

Bronnen

Opensourced Workplace. (2019, October 6). How Does Workplace Diversity Impact Team Performance? https://www.opensourcedworkplace.com/news/how-does-workplace-diversity-impact-team-performance