Student Consultant en L&vS Group

Student Consultant is onderdeel van L&vS Group. Door deze intensieve samenwerking zijn wij in staat om een breed scala aan hoogwaardige consultancy diensten te leveren op basis van een vernieuwend business model met een scherpe studentenprijs.

Trainingen

L&vS Group traint onze Student Consultants middels diverse trainingen en workshops op het gebied van zowel soft als hard skills. Onze consultants nemen namelijk deel aan het interne trainingscurriculum van L&vS Group. Tevens worden er aanvullende trainingen ontwikkeld die aansluiten op de behoeftes van onze consultants. Door deze trainingen ontwikkelen onze consultants zich razendsnel én breiden zij hun professionele vaardigheden uit. Tevens is er na afloop van deze trainingen altijd de mogelijkheid om de consultants van L&vS Group te leren kennen tijdens informele sociale evenementen.

Begeleiding van projecten

De ervaren consultants van L&vS Group ondersteunen Student Consultant door het coachen en begeleiden van onze projecten waardoor de kwaliteit geborgd is. Dit bestaat uit het gezamenlijk bepalen van een plan van aanpak in het voortraject van een project. Vervolgens verzorgen haar ervaren consultants sturing en inhoudelijke begeleiding tijdens het project. Ook zijn er twee feedbackmomenten waarin onze Student Consultants de voortgang van het project presenteren en hierover een diepgaande discussie wordt gevoerd met de ervaren consultants van L&vS Group. Op deze manier is de kwaliteit van ons advies geborgd én ontwikkelen onze Student Consultants zich zowel op persoonlijk als professioneel vlak.

Bedrijfs- en cultuurversterkende activiteiten

De intensieve samenwerking tussen Student Consultant en L&vS Group vertaalt zich ook naar voordelen op informeel vlak. Zo organiseren wij gezamenlijk bedrijfs- en cultuurversterkende activiteiten zoals sociale evenementen op het kantoor en uitstapjes. Op deze manier zijn onze consultants niet alleen onderdeel van een bedrijf dat volledig gerund wordt door studenten, maar ervaren zij tevens hoe het is om onderdeel te zijn van een gerenommeerd consultancy kantoor.

Over L&vS Group

L&vS Group bestaat sinds 2007 en is initieel ontstaan door de oprichting van L&vS Management Consulting: een bureau wat gespecialiseerd is in hoogwaardig change management. L&vS Management Consulting levert change management diensten op het gebied van business transformatie, van service integratie tot en met business redesign. Wij vervullen deze diensten in de vorm van programma management, project management en product ownership. Het onderscheidend vermogen is gelegen in onze onafhankelijkheid en gedreven en "highly skilled"​ professionals die eigenaarschap nemen en schouder aan schouder met onze klanten de toegevoegde waarde willen realiseren. Sinds juli 2018 hanteert L&vS Management Consulting actief een nieuwe handelsnaam, in lijn met haar ambities: BluPoint

Andere actuele globale ontwikkelingen stellen in een steeds hoger tempo eisen aan het aanpassingsvermogen van organisaties. Waardoor organisaties genoodzaakt zijn om de manier van werken en organisatiestructuur aan te passen, om zo beter aan die verwachtingen te voldoen. De transformatie naar onder andere agile werken maakt hier onderdeel vanuit, maar ook de inrichting van keten-, productsturing. Om organisaties in deze transities te adviseren en te helpen transformeren naar een nieuwe manier van werken die de organisatie doelstellingen beter kan realiseren, is Adaptif door de L&vS Group opgericht. 

Sinds kort is Student Consultant ook onderdeel van L&vS Group. Door de samenwerking met zowel Adaptif als BluPoint leveren wij een breed scala aan hoogwaardige consultancy diensten op basis van een vernieuwend business model.

"L&vS Group is gericht op actuele ontwikkelingen, die voor organisaties op dit moment grote impact hebben en toekomstige ontwikkelingen die impact gaan hebben. De drie onderdelen van de L&vS Group geven daar invulling aan en tussen deze onderdelen speelt synergie een grote rol."