Herstructurering

Past uw organisatiestructuur niet meer bij uw organisatie? Wij helpen bij het formuleren van een passende organisatiestructuur.

Het belang van een bedrijfsherstructurering

De herstructurering van een bedrijf is meestal bedoeld om de winstgevendheid of efficiëntie te verbeteren of om andere bedrijven op te nemen. Veranderingen in de (operationele) structuur van het bedrijfspersoneel of in het organisatiesysteem dat door een bedrijf wordt gebruikt, kunnen de winstgevendheid verbeteren. Fusies en overnames stellen een bedrijf in staat om controle over andere bedrijven te krijgen. Het is echter belangrijk om de organisatie op de juiste manier te structureren om het potentieel van de fusie of overname te benutten.

De ontwikkeling van een bedrijfsherstructurering

Tijdens de ontwikkeling van een bedrijfsherstructurering wordt er gekeken naar een aantal factoren:

  • Huidige situatie. Het startpunt om de juiste bedrijfsherstructurering te bepalen is het vaststellen van de huidige situatie van de organisatie. Hieruit volgen haar sterke en zwakke punten zowel intern als extern. 
  • Gewenste situatie. Vervolgens wordt er bepaald hoe de gewenste situatie eruit ziet en wat de verschillen zijn met de huidige situatie.
  • Transitie. De krachten die ervoor zorgen dat de gewenste situatie niet bereikt wordt, worden geïdentificeerd. Vervolgens wordt er concreet advies gegeven hoe er met deze factoren om moet worden gegaan om de gewenste situatie wel te bereiken.
  • Implementatie. Tot slot wordt advies verstrekt over de implementatie van het advies om de gewenste situatie te realiseren. Hier wordt onder andere gekeken naar een communicatie plan, manieren om om te gaan met weerstand en het meten van de voortgang van de implementatie. 

Aan het einde van het project heeft u een advies, een concrete strategie om uw organisatie te herstructureren.

Een succesvol afgerond project

Student Consultant heeft een succesvolle product positionering strategie ontwikkeld voor PeakFactory. Deze organisatie heeft op het kruisvlak van huisautomatisering en beveiliging een nieuw product met veel potentie ontwikkeld. PeakFactory heeft Student Consultant gevraagd om hun bedrijfsstructuur en organisatorische processen te inventariseren en een advies uit te brengen om dit potentieel maximaal te benutten. Lees meer

Wilt u weten hoe wij u verder kunnen helpen met een op maat gemaakte bedrijfsherstructurering?

Neem dan gratis en vrijblijvend contact met ons op voor een verkennend gesprek!