Groeistrategie

Is uw bedrijf klaar voor de volgende stap? Wij helpen u bij het maken van strategische keuzes en het formuleren van een groeistrategie middels een op maat gemaakt, strategisch plan om uw organisatie te laten groeien.

Het belang van een groeistrategie

Een groeistrategie is erg belangrijk voor elk type organisatie. Het geeft richting, zorgt dat er heldere kaders zijn voor het maken van keuzes en helpt in het bepalen van de succes factoren van de groei. Desondanks wordt er vaak te weinig aandacht besteed aan het ontwikkelen van lange-termijn strategieën doordat de aandacht vaak op het oplossen van korte-termijn problemen en behalen van korte-termijn doelstellingen ligt. 

De ontwikkeling van een groeistrategie

Een groeistrategie is een combinatie van al onze strategische diensten. Een optimale groeistrategie bestaat onder andere uit:

  • Organisatie. Het startpunt om een optimale groeistrategie te bepalen is het vaststellen van de huidige situatie van de organisatie. Hieruit volgen haar sterke en zwakke punten zowel intern als extern. Dit geeft inzicht in de vaardigheden van een organisatie om bepaalde strategische richting na te streven.
  • Markt-product combinaties. Vervolgens wordt er bepaald welke markt-product combinaties optimaal zijn. Hiervoor worden zowel bestaande als nieuwe markten en producten onderzocht door middel van een uitgebreide marktanalyse. Het is van belang om zowel de ontwikkelingen op de bestaande markt en op eventuele nieuwe markten te onderzoeken. Denk hierbij aan de grootte van de markt, is deze groeiende, stabiel of afnemend? De (potentiële) klanten, hun wensen en hoe de concurrenten zich bewegen binnen de markt. Daarnaast wordt de optimale combinatie van productpositionering en business model binnen deze markten onderzocht. Hieruit volgen 4 soorten strategieën:
    - Marktpenetratie: De groeistrategie marktpenetratie betreft het verkopen van bestaande producten in een bestaande markt. Door middel van penetratie zal het huidige moeten worden vergroot door het van een concurrent af te nemen, door de verkoop aan de huidige afnemers te laten toenemen of door groeikansen in deze markt te domineren.
    - Marktontwikkeling: De groeistrategie marktontwikkeling betreft het verkopen van bestaande producten in nieuwe markten. Door middel van marktontwikkeling kunnen er bestaande producten in de nieuwe markt worden geïntroduceerd door middel van kleine innovaties, het betreden van nieuwe geografische markten, nieuwe distributiekanalen vinden of door een nieuw markt(segment) aan te boren door de prijs aan te passen.
    - Productontwikkeling: De groeistrategie productontwikkeling betreft het verkopen van nieuwe producten in een bestaande markt. Door middel van innovatie kunnen bestaande producten worden aangepast of compleet worden vernieuwd om dieper op de markt in te gaan. Om dit succesvol te laten verlopen moet er onderzoek worden gedaan naar de activiteiten Research & Development, klantonderzoek en merkextensie.
    - Diversificatie: De groeistrategie diversificatie betreft het verkopen van nieuwe producten in een nieuwe markt. Er zijn twee soorten diversificatie; verticale en horizontale. Verticale diversificatie houdt in dat er wordt gediversifieerd binnen de bedrijfskolom. Dit kan zowel voorwaarts of achterwaarts zijn. Horizontale diversificatie houdt in dat er wordt gediversifieerd buiten de bedrijfskolom wat vaak gepaard gaat met een overname van een ander bedrijf.

Aan het einde van het project heeft u een advies, een concrete strategie om uw organisatie door te ontwikkelen.

Wilt u weten hoe wij u verder kunnen helpen met een op maat gemaakt strategisch plan?

Neem dan gratis en vrijblijvend contact met ons op voor een verkennend gesprek!