Diagnostic Data Analytics

Wilt u de objectieve oorzaak van een gebeurtenis achterhalen? Wij analyseren de ruwe data en verstrekken inzicht in de objectieve oorzaak.

Het belang van Diagnostic Data Analytics voor uw organisatie

Diagnostic Data Analytics geven antwoord op de vraag waarom iets gebeurd is. Wij gaan dus op zoek naar de oorzaak van gebeurtenissen. Door het uitvoeren van Diagnostic Analytics wordt er betekenis gegeven aan bevindingen die gedaan zijn tijdens de Descriptive Analytics

Onze aanpak van Diagnostic Data Analytics

Diagnostic Data Analytics bestaat uit grofweg vier fases:

  • Verzamelen en ordenen. In deze fase wordt de bestaande data verzameld en geordend. Hierdoor wordt een dataset gecreëerd die vervolgens geanalyseerd kan worden geanalyseerd.
  • Analyseren. De dataset wordt vervolgens geanalyseerd aan de hand van verschillende Data Analytics methodes die aansluiten bij de desbetreffende dataset en het vraagstuk van uw organisatie.   
  • Resultaten evalueren. Door middel van deze analyses worden patronen in de dataset geïdentificeerd. Vervolgens worden deze patronen geïnterpreteerd en gevisualiseerd. Op deze manier worden verandering opgemerkt die binnen uw organisatie zijn opgetreden.  
  • Verklaren van patronen en veranderingen. Nadat er patronen en veranderingen geïdentificeerd zijn, is het van belang dat er oorzaken gekoppeld worden aan deze bevindingen.

Aan het einde van het project worden deze componenten samengevoegd en is uw ruwe data omgezet in bruikbare informatie over de oorzaken van veranderingen binnen uw organisatie.

Wilt u weten hoe wij uw organisatie ondersteunen met het uitvoeren van Diagnostic Data Analytics?

Neem dan gratis en vrijblijvend contact met ons op voor een verkennend gesprek!