Descriptive Data Analytics

Heeft u behoefte aan inzicht in wat er gebeurd is binnen uw organisatie? Door middel van visualisatie wordt er een duidelijk overzicht gemaakt van deze ontwikkelingen.

Het belang van Descriptive Data Analytics voor uw organisatie

Descriptive Data Analytics verstrekken op een begrijpelijke manier inzicht over de gebeurtenissen binnen uw organisatie. Door middel van visualisaties wordt er een duidelijk overzicht gemaakt van deze ontwikkelingen. Op basis van deze historische data kunnen er keuzes voor de toekomst gemaakt worden. Daarnaast kunnen de krachten en verbeterpunten van uw organisatie geïdentificeerd worden. 

Onze aanpak van Descriptive Data Analytics

Descriptive Data Analytics bestaat grofweg uit drie fases:

  • Verzamelen en ordenen. In deze fase wordt de bestaande data verzameld en geordend. Hierdoor wordt een dataset gecreëerd die vervolgens kan worden geanalyseerd. 
  • Analyseren. De dataset wordt vervolgens geanalyseerd aan de hand van verschillende Data Analytics methodes die aansluiten bij de desbetreffende dataset en het vraagstuk van uw organisatie. 
  • Resultaten evalueren. Door middel van deze analyses worden patronen in de dataset geïdentificeerd. Vervolgens worden deze patronen geïnterpreteerd en gevisualiseerd. Op deze manier worden veranderingen opgemerkt die binnen uw organisatie zijn opgetreden.  

Aan het einde van het project worden deze componenten samengevoegd en is uw ruwe data omgezet in bruikbare informatie voor uw organisatie.

Wilt u weten hoe wij uw organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van Descriptive Data Analytics?

Neem dan gratis en vrijblijvend contact met ons op voor een verkennend gesprek!