De overgang van Microsoft Excel naar R

Geschreven door Thimo Levels

08-07-2021

Zoals we de afgelopen maanden hebben toegelicht, groeit de hoeveelheid data waar organisaties mee werken enorm. Vragen die hieruit voortvloeien zijn bijvoorbeeld:

  • Zijn organisaties op de grote hoeveelheid voorbereid?
  • Welke stappen kunnen organisaties nemen om zoveel mogelijk uit deze data te halen?
  • Welke programma's zijn het meest geschikt om de grote hoeveelheid data te kunnen analyseren?

In veel gevallen zijn organisaties niet klaar voor deze hoeveelheid data en zijn er acties nodig die ervoor zorgen dat organisaties met deze grote hoeveelheden data om kunnen gaan. In dit artikel wordt een voorbeeld toegelicht op het gebied van actuariaat met de focus op pensioenfondsen. 

Pensioenfondsen moeten uiterst transparant zijn tegenover hun deelnemers over bijvoorbeeld het verwachte pensioen, de risicohouding van het pensioenfonds en de dekkingsgraad. Daarnaast moeten zij voldoen aan de reglementen zoals deze zijn opgesteld door De Nederlandsche Bank. Om transparant te kunnen zijn moeten pensioenfondsen maandelijkse, kwartaal en jaarlijkse cijfers presenteren. Dit vergt enorme rekencapaciteit doordat het aantal pensioenfondsen afneemt, maar het aantal deelnemers per pensioenfonds juist toeneemt. Echter, deze organisaties gebruiken vaak niet de meest efficiënte programma's om deze berekeningen uit te voeren. Een programma dat nog altijd erg populair is bij organisaties is Excel. Toch heeft Excel een aantal nadelen die het gebruik hiervan ongeschikt maken.

  • Excel heeft moeite met hele grote bestanden. Het duurt lang voordat ze geopend zijn en daarnaast kan het programma crashen wanneer er intensieve berekeningen uitgevoerd worden.
  • Commando's moeten op één regel geschreven worden waardoor het combineren van functies complex wordt.
  • Het is lastig om fouten in de commando's te herleiden.

Doordat pensioenfondsen complexe berekeningen met veel data moeten uitvoeren, leiden deze nadelen ertoe dat pensioenfondsen de transitie willen maken van Excel naar andere programma's met meer capaciteiten om de eerder genoemde problemen te voorkomen. 

Een goed alternatief voor Excel is bijvoorbeeld R. R is een software omgeving die vaak gebruikt wordt voor data analyses. De nadelen van Excel heeft R niet: het heeft een duidelijke structuur en een enorme rekencapaciteit. Daarnaast zijn fouten in de code gemakkelijk te herleiden doordat R aangeeft in welke regel de fout zit. Ook heeft R erg veel extra packages die gedownload kunnen worden. Een van de nadelen van R is dat het gebruik minder eenvoudig is ten opzichte van Excel. Het is een programmeertaal en is daarom lastiger te leren. Desalniettemin biedt R een goede oplossing voor pensioenfondsen om de problemen die Excel geeft te voorkomen.


Student Consultant biedt diensten aan om deze transitie te versnellen. Doordat onze consultants diverse studieachtergronden hebben, kan Student Consultant organisaties ondersteunen bij dergelijke transities. Voor meer informatie klik hier.


Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Thimo Levels! Hij vertelt u graag meer over de overgang van Microsoft Excel naar R.